Olomouc Live Endoscopy 2021

Na 550 odborníků z Česka, Slovenska, Polska a Německa, 14 náročných endoskopických výkonů a nespočet pozitivních ohlasů a kladných reakcí. Takový byl endoskopický workshop Olomouc Live Endoscopy (OLE) 2021, jenž se ve dnech 24. a 25. června 2021 uskutečnil částečně v on-line režimu na II. interní klinice - gastroenterologické a geriatrické FN Olomouc. Byl věnován problematice endoskopické léčby kolorektálního karcinomu a endoskopické terapii v pankreatobiliární oblasti.