Vážení příznivci digestivní endoskopie,
dovolte mi, abych Vás srdečně pozdravil a nabídl Vám účast na endoskopickém workshopu Olomouc Live Endoscopy 2021 (OLE 2021).

Asi se mnou budete souhlasit, že digestivní endoskopie se ve svém vývoji nezastavila. Objevují se nové technologie a techniky, které vyžadují neustálé vzdělávání endoskopických týmů. Loni jsme jako jediní v naší zemi uspořádali on-line endoskopický workshop. Přesvědčili jsme se o velkém zájmu o streamované přenosy v naší endoskopické komunitě. Na naši pilotní akci „OLE 2020 live stream“ se registrovaly stovky účastníků a mnozí další si prohlédli uložené záznamy.

Také v letošním roce musela být zrušena řada významných akcí a další byly převedeny do on-line formátu. Přes významná omezení, způsobená probíhající pandemií, nemůžeme na vzdělávání v našem oboru rezignovat. Díky nadstandardnímu zázemí našeho pracoviště, pokračující vakcinaci a setrvalé přízni hostujících endoskopistů můžeme připravovat 15. ročník OLE, který se bude konat v Olomouci ve dnech 24. a 25. 6. 2021. Podobně jako v loňském roce bude endoskopický program přenášen on-line z endoskopického centra 2. interní kliniky FN v Olomouci, kde proběhne rovněž přednášková část. Do přímého přenosu připravíme přibližně 15 standardních a inovativních výkonů terapeutické digestivní endoskopie.

Věřím, že i letošní ročník OLE Vám přinese řadu nových zajímavých poznatků.

Za organizační výbor

doc. MUDr. Ondřej Urban, Ph.D.

Organizační výbor

prof. MUDr. Jan Bureš, CSc., FCMA MUDr. Vladimír Nosek
MUDr. Jiří Cyrany, Ph.D.  prof. MUDr. Stanislav Rejchrt, Ph.D.
doc. MUDr. Přemysl Falt, Ph.D.  MUDr. Rudolf Repák, Ph.D.
MUDr. Petr Fojtík, Ph.D. prof. MUDr. Aleš Ryška, Ph.D.
doc. MUDr. Tomáš Hucl, Ph.D. doc. MUDr. Ilja Tachecí, Ph.D.
MUDr. Ivana Mikoviny Kajzrlíková, Ph.D. doc. MUDr. Ondřej Urban, Ph.D.
MUDr. Martin Kliment, Ph.D. MUDr. Petr Vítek, Ph.D., MBA
MUDr. Martin Liberda MUDr. Jozef Záň, Ph.D.
MUDr. Michal Spychalski MUDr.  Vincent Zoundjiekpon