Vážené kolegyně a kolegové,

letošní rok nás okolnosti přiměly změnit koncepci endoskopického workshopu OLE, na kterém se předcházejících 12 let scházeli příznivci digestivní endoskopie z naší země i zahraničí. Letos se v plánovaném počtu 300 účastníků nemůžeme fyzicky sejít. Mrzí nás to, ale současně máme radost z příležitosti vyzkoušet něco nového.

Na rozdíl od jiných odborných akcí, které musely být bez náhrady zrušeny, jsme měli více času na adaptaci. Rozhodli jsme se otestovat nový vzdělávací formát – OLE live stream. Umožní nám sledovat endoskopické výkony on-line u osobních počítačů, tabletů nebo chytrých telefonů, a to včetně možnosti diskuse. Kromě účasti v reálném čase navíc získáme možnost studovat záznamy všech výkonů kdykoli později a zaslat své dotazy demonstrujícím endoskopistům. Nový formát nám zároveň umožní informovat o průběhu další léčby demonstrovaných pacientů včetně detailního histologického vyšetření a operačních nálezů.

V neposlední řadě si ověříme, zda je nový způsob vzdělávání v digestivní endoskopii proveditelný a pro posluchače a partnery přijatelný. Získané zkušenosti můžeme v budoucnu kdykoli znovu využít jako doplněk k setkání v tradičním formátu. Sledujte prosím přípravy OLE 2020 live stream na webu https://ole.fnol.cz.

Těšíme se na viděnou s Vámi

Za pořadatele

----------------------------------

Dear Friends and Colleagues,

This year’s circumstances forced us to change the concept of the annual OLE endoscopic workshop, which has been bringing fans of digestive endoscopy from both our country and abroad together the last 12 years. We are sorry we cannot physically meet in the planned count of 300 participants this year, yet we are happy to have the opportunity to try something new.

Unlike other professional events that had to be cancelled without another alternative, we had more time to adapt and decided to test out a new educational format – OLE Live Stream. This will allow us to observe endoscopic procedures and take part in accompanying discussions on-line using our personal computers, tablets or smartphones. Besides real-time attendance, we will have the option to access recordings of all the demonstrated procedures at any time in the future with a possibility to send questions to the performing endoscopists. The new format will also enable us to provide follow-up information regarding the course and further treatment of the presented patients including detailed histopathological reports and surgical findings.

Last but not least, we will verify whether such an educational concept is feasible in digestive endoscopy and acceptable to the audience and partners. We can also utilize the acquired experience from this time forth as a supplement to our meetings in the traditional format. Please follow the preparations for the OLE 2020 Live Stream on our website https://ole.fnol.cz.

We look forward to seeing/hosting you.

On behalf of the organizing committee

doc. MUDr. Ondřej Urban, Ph.D.
V Olomouci dne 20. 4. 2020

 

Videopozvánka