První online endoskopický workshop OLE přilákal na 300 účastníků

Vážení příznivci digestivní endoskopie,
jménem organizačního výboru vám ještě děkujeme za účast na prvním endoskopickém tele-workshopu v naší zemi - Olomouc Live Endoscopy 2020, Live Stream.
Velice nás potěšilo, že více než 350 účastníků sledovalo Olomouc Live Endoscopy 2020 od začátku až do konce. Je proto pro nás velká výzva, abychom společně s našimi experty připravili minimálně stejně zajímavý, ale spíše ještě zajímavější program i v následujících letech, a to buď ve stejném formátu (Live Stream) nebo ve formátu kombinovaném.
Abychom uzavřeli letošní, nadmíru vydařený workshop, připravili jsme pro vás program nazvaný AFTER OLE 2020, ve kterém prezentujeme informace o výsledcích pacientů po jednotlivých výkonech. Níže se můžete podívat na celkem 14 videí, která shrnují silné momenty z provedených výkonů, histologické výsledky a další postup u každého pacienta.
Přejeme Vám příjemnou dovolenou a pěkné léto.
Těšíme se na Vás na Olomouc Live Endoscopy 2021! Na viděnou!

Za organizační výbor OLE 2020
doc. MUDr. Ondřej Urban, Ph.D.

doc. MUDr. Přemysl Falt, Ph.D. 
MUDr. Vincent Zoundjiekpon

Záznam přenosů OLE 2020

AFTER OLE 2020